Beskrivelse og program

Formålet med dette kursus er, at lære deltagerne at håndtere/anvende de nødvendige værktøjer og beregningsrutiner, som ligger til grund for en zoneklassificering. Udover en grundig gennemgang, af de nødvendige værktøjer, bliver der også lejlighed til at deltageren selv arbejder med konkret stillede opgaver, for således at få en bedre forståelse for anvendelse af beregnings-metoderne. Kurset tager udgangspunkt i standarderne:

 • EN60079-10-1
 • IP15
 • NFPA 497
 • API 505
 • Diverse beregningsmodeller

Indhold

Dette kursus har fokus på zoneklassificering af områder med potentielt eksplosive dampe fra opløsningsmidler eller gasser og beskæftiger sig med følgende emner:

Overblik og fremgangsmåde

 • Hvilke data skal kunne indhentes før en zoneklassificering påbegyndes

Fastlæggelse af stofdata

 • Gasser
 • Dampe
 • Relevante datakilder

Fastlæggelse af udslipskilder

 • Typer af udslipskilder
 • Graduering af udslipskilder

Beregning af udslipsmængder

 • Gasudslip
 • Dampe fra væsker

Fastlæggelse af ventilationsforhold

 • Ventilationsdata
 • Fastlæggelse af ventilationsgrad
 • Fastlæggelse af ventilationstilgængelighed
 • Beregninger og vurdering af resultater

Klassificering og fastlæggelse af zoneudbredelse

 • Fastlæggelse af zoneudbredelse udfra relevante standarder
 • Eksempler på efterberegning/kontrol af zoneudbredelse

Gennemgang af praktiske eksempler på zoneklassificeringer

 • Fyldestation for gas
 • Tankanlæg til brandfarlige væsker

Øvelser/opgaveløsning