Beskrivelse og program

Materiel som produceres til brug i eksplosionsfarlige områder er omfattet af reglerne i direktiv 94/9-EF. Det er fabrikantens ansvar at sikre overensstemmelse med de sikkerheds- og sundhedsmæssige krav i nævnte direktiv. Afhængigt af hvad der produceres og ikke mindst kategorien af udstyr, stiller 94/9-EF direktivet i flere tilfælde krav om at fabrikanten skal have foretaget en række typetests hos et uvildigt organ (3. part) inden et produkt/udstyr må markedesføres. Dette kursus beskæftiger sig med de procedurer man som producent af fx sammenbygninger skal gennemføre for at opnå den krævede godkendelse af produkt og eventuelt kvalitetsstyringssystem (jf. EN80079-34), herunder anvendelse af relevante standarder og udarbejdelse af dokumentation.

Program

  • Lovmæssig baggrund, myndigheder og organer
  • 94/9-EF direktivet
  • Fastlæggelse af tændkilder i henhold til EN1127-1
  • Risikovurdering af elektrisk udstyr og eventuelle krav om test udført af 3. parts organer
  • Risikovurdering af elektrisk og ikke elektrisk udstyr i henhold til EN13463- og EN60079-serien
  • Risikovurdering af sammenbygninger
  • Udarbejdelse af dokumentation for risikovurdering
  • Kvalitetsstyringssystem (EN80079-34)

Deltagerforudsætninger

Kurset henvender sig til fabrikanter, rådgivere og virksomhedsejere, som foretager opbygning eller ændringer af udstyr og materiel til brug i eksplosionsfarlige områder.