Beskrivelse

Kurset henvender sig til elektrikere, montører, maskinfabrikanter o.a. som arbejder på tavler med spænding, og derfor er omfattet af Sikkerhedstyrelsens krav om årlig L-AUS instruktion. Derfor udleverer der naturligvis også kursusbevis til deltagerne som dokumentation.

Underviseren

Tildliger tilsynsførende fra Elektricitetsrådet og Sikkerhedsstyrelsen som er stærkstrømsingeniør med en håndværksmæssig baggrund som elektrikere. Underviseren har undervist på el-installatøruddannelsen og har en pædagogisk uddannelse.

Program:

08:00 Registrering og morgenkaffe

08:15 Velkomst og præsentation af dagens program

08:25 Hvorfor L-AUS

         Sikkerheds aspekter, opmærksomhed på vores egen og andres sikkerhed - gode og

          dårlige vaner i forhold til el-arbejde

08:35 Gennemgang af L-AUS bestemmelserne via logisk flow-diagram

         Struktrueret gennemgang af bestemmelserne og den sikkerhedsmæssige baggrund

          for disse via floowdiagram der skaber overblik - kombineret med illustrationer, billeder

          og erfaringer fra den aglige praksis

10:00 Pause

10:15 Fortsat gennemgang/præsentation af reglerne i kap 63 (L-AUS), herunder;

          Spændingsløst arbejde

          Arbejde nær spænding

          Arbejde under spænding

          Valg af værktøj, personlig udrustning og instrumenter

11:30 Cases/lynrepitition

          Gennemgang og dialog omkring relevante cases og problemstillinger fra praksis på

           baggrund af billeder og illustrationer.