L-AUS og AUS kursus + Førstehjælp

Dette kursus er målrettet til den gruppe af medarbejdere hos El-selskaberne der udfører arbejde på lavspændingsinstallationer og som i forbindelse med deres arbejde blandt andet befinder sig i stationsrum og områder med 10 kV anlæg, hvor der kan forekomme arbejde i nærheden af disse, fx ved afbrydelse, spændingsmåling omkoblibg, sikringsudskift- ning og jording.

Program:

Teoretisk del:

  • Gyldighedsområde
  • Definitioner og ordforklaringer
  • Grundlæggende principper
  • Afprøvning
  • Sikkerhed ved arbejde på eller nær ved spædingsløse installationer
  • Sikkerhed ved arbejde på installationer under spænding (L-AUS)
  • Sikkerhed ved arbejde nær ved installationer under spænding.
  • Arbejdsområder
  • Værktøj og udrustning
  • Styring af højspændingsanlægs koblings- og driftstilstand
  • Anvendelse af stationsområder
  • Adgangs- og flugtveje
  • Aflåsning
  • Færden i stationsområder
  • Kobling
  • Inspektion
  • Kontrol af spændingsløs tilstand
  • Kortslutning
  • Jording
  • Spærring og markering
  • Procedurer ved arbejde på spændingsløse højspændingsanlæg

Fremvisning af diverse klip af elulykker

  • Højspændings og kortslutningsulykker

Praktisk del:

  • Sikkerhed omkring værktøj og udrustning
  • Gennemgang af måleteknik og instrumenter relateret til emnet

Førstehjælp:

  • Hjerte-lunge-redning (teoretisk og praksis)
  • Livreddende førstehjælp ved blødninger (teoretisk)
  • Førstehjælp til forebyggelse af shock (teoretisk)
  • Førstehjælp ved slag mod hovedet (teoretisk)
  • Førstehjælp ved knoglebrud (teoretisk)
  • Førstehjælp ved forbrændinger (teoretisk)
  • Alarmering (teoretisk)
  • Nødflytning og aflåst sideleje (teoretisk og praksis)

Afslutning