KLS-D

Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (KLS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter for dokumentation af driftslederens arbejde i henhold til Bekendtgørelse 1113. Anvisningerne fastlægger desuden anlægsejerens ansvar i forbindelse med at opnå og fastholde elsikkerheden. De er udformet så fleksibelt, at de kan tilpasses de varierende virksomhedsformer, der findes inden for elsektoren.

KLS-D er udviklet og beskrevet med afsæt i KLS-D, der gælder for elinstallatører. Samtidig er der forsøgt at tage hensyn til selskaber, som allerede har implementeret energiledelsessystemer, kvalitetsstyringssystemer mv., hvor KLS-D skal kunne indgå som en naturlig del. Baggrunden for udviklingen af et sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse er ønsket om at opretholde fokus på elsikkerheden.

Systemet skal implementeres i elselskaberne som firmaspecifikke sikkerhedskvalitets-styrings-systemer, der medvirker til at udvikle en positiv holdning til at fastholde og forbedre elsikkerheden.

Brug for assistance?

Lever dit KLS-D system op til kravene?

Er du i tvivl, så er du meget velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde, så du kan få et overblik over hvorvidt din virksomhed opfylder reglerne.

Der kan tilbydes ydelser som:

  • Udarbejdelse af virksomhedens KLS-D system eller en opgradering af det eksisterende (i samarbejde med virksomhedens KLS-D ansvarlige).
  • Assistance til styring af implementeringsprocessen, så virksomhedens medarbejdere kender systemet og forstår anvendelsen.
  • Gennemførelse af intern audit eller træning af en person i virksomheden til at udføre dette arbejde.
  • Webbaseret håndteringssystem, herunder værktøjer som udstyrsdatabaser og system til kompetenceregistrering