KLS

For at få en virksomhedsautorisation til arbejde på faste elinstallationer, skal virksomheden lave et KLS-system. Læs mere om indførelse af et KLS-system.
 
Hvad er et KLS-system?
Et KLS-system skal være med til at kvalitetssikre arbejdet i virksomheden for at opnå højst mulig elsikkerhed.

Et KLS-system skal derfor være med til at forebygge fejl, fordi tilsyn på elinstallationer afslører alt for mange fejl.

Hvem skal have et KLS-system?
Alle virksomheder der udfører arbejde ved faste elektriske installationer, gas eller VVS skal indføre et KLS-system. Dette gælder også for en bibeskæftigelse (virksomhedsautorisation typisk uden CVR-nr.).

Hvem godkender og overvåger KLS-systemer?
Sikkerhedsstyrelsen har godkendt en række kontrolinstanser til at varetage godkendelse og overvågning af KLS-systemer.

Er din virksomhed klar til tredjepartskontrol?

Som bekendt har Sikkerhedsstyrelsen siden 2008 indført krav om tredjepartskontrol af virksomheders kvalitetsstyringssystemer på el, gas og VVS-området. Dette betyder at;

  • Virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer nu skal underkastes en ekstern audit hvert andet år.
  • Fra virksomheden bliver udtaget til audit til der skal ligge en godkendelse hos Sikkerhedsstyrelsen, må der maksimalt gå 6 måneder.

I forbindelse med den eksterne audit, vil der være fokus på kvalitetsmanualens indhold og i hvilken grad systemet er implementeret i virksomheden – kan det fx dokumenteres at der er foretaget intern audit, ledelsesevaluering, gennemgang af udstyr, afholdelse af kurser i L-AUS og de krævede eftersyn og vedligehold af måleinstrumenter

Brug for assistance?

Er dit KLS-system klar til ekstern audit?

Er du i tvivl, så er du meget velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde, så du kan få et overblik over hvorvidt din virksomhed opfylder reglerne.

Der kan tilbydes ydelser som:

  • Udarbejdelse af virksomhedens KLS-system eller en opgradering af det eksisterende (i samarbejde med virksomhedens fagligt-ansvarlige).
  • Assistance til styring af implementeringsprocessen, så virksomhedens medarbejdere kender systemet og forstår anvendelsen.
  • Gennemførelse af intern audit eller træning af en person i virksomheden til at udføre dette arbejde.
  • Webbaseret håndteringssystem, herunder værktøjer som udstyrsdatabaser og system til kompetenceregistrering