CE mærkning af maskiner

CE-Mærkning

Maskindirektivet 2006/42/EF stiller krav om at en fabrikant skal foretage CE-mærkning af maskinen inden den tages i brug. CE-mærkningen indebærer at fabrikanten foretager en risikovurdering af maskinen i overensstemmelse med Maskindirektivets bilag 1. Risikovurderingen gennemføres normalt ved anvendelse af passende harmoniserede Europæiske standarder, fx ved anvendelse af A- satandarden EN12100, samt en række passende B-standarder. For visse maskintyper findes der særlige C-standarder, som normalt dækker de fleste væsentelige sikkerheds- og sundhedsmæssige krav til en specifik maskintype fx transportbånd eller automatiske dørsystemer. Udover risikovurderingen skal der til maskinen udarbejdes en brugsvejledning, en overensstemmelseserklæring og maskinen skal påføres en mærkeplade. Særligt bør man være opmærksom på at maskiner som kan klippe, skære eller save der betegnes som farlige maskiner og vil være omfattet af Maskindirektivets bilag IV, hvorfor der vil være krav om 3. parts involvering inden maskinen må tages i brug.   

Brug for hjælp til CE-mærkning?

I forhold til maskiner kan vi tilbyde ydelser som;

Udarbejdelse af teknisk dossier i henhold til maskindirektivet, herunder;

  • Gennemførelse af risikovurdering​ med henbilk på CE-mærkning
  • Udarbejdelse af overensstemmelseserklæringer
  • Udarbejdelse af mærkning
  • Udrabejdelse af brugsvejledninger

​Endvidere bistår vi vores kunder i forbindelse med:

  • Indkøb af maskiner, med henblik på verificering af at maskinen overholder gældende krav.
  • modernisering/opgradering af eksisterende maskiner