bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning

Mange byggerier indeholder i dag et eller flere maskinanlæg, fx i form af ventilationsanlæg, køleanlæg, varmeanlæg, automatisk dør og vinduer, samt solafskærmningsanlæg. Nævnt anlæg er eksempler på maskiner, som blandt andet skal CE-mærkes i henhold til maskindirektivet og andre relevante direktiver som fx EMC-, PED- og RoHS-direktiverne. Som bygherre kan det ofte være svært at gennemskue hvilke anlæg der betegnes som maskinanlæg og hvilke der blot er bygningsdele eller installationer. Desværre er der set mange eksempler på at bygherren ufrivilligt må påtage sig ansvaret som fabrikant, idet det i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet ikke er beskrevet, hvem der skal påtage sig ansvaret som fabrikant i forbindelse med udførelsen af et anlæg. Situationen opstår typisk, hvor en bygherre fx køber en dør af en leverandør og en dørmotor af en anden og et styresystem af en tredje leverandør. Når delene bygges sammen, fremstår det samlede dørsystem som en maskine, med deraf krav om en CE-mærkning af sammenbygningen, herunder udarbejdelse af teknisk dossier. Ofte vil de enkelte leverandører blot betegne sig som komponentleverandører og vil derfor ikke påtage sig ansvaret som fabrikant af sammenbygningen. Tilbage står bygherren med fabrikantansvaret og dermed ansvaret for den overordnede CE-mærkningen. 

Vi kan bistå bygherrer med følgende ydelser

  • Udarbejdelse af kravspecifikationer i forhold til maskiner
  • Gennemgang af udbudsmateriale for maskinanlæg
  • Gennemførelse af CE-mærkning på vegne af bygherrer, herunder udarbejdelse af det lovpligtige tekniske dossier i henhold til Maskindirektivet og andre relevante direktiver
  • Visitation af lovpligtig dokumentation for maskiner før der indgås aftale med en leverandør af et maskinsanlæg