ISO9001

ISO 9001:2015 er baseret på otte kvalitetsledelsesprincipper (kundefokus, lederskab, involvering, processer, systemer, løbende forbedringer, faktabaseret beslutningstagen og leverandørrelationer), som hjælper virksomheden til bedre præstationer. Når systemet er indarbejdet, opnår virksomheden: 

 • Forbedret tillid til produkter og virksomhed
 • Øget effektivitet gennem forbedrede produkter, processer og systemer
 • Dokumenterede styringssystemer med fastlagte mål og strategier
 • Øget gennemsigtighed og forbedret kundeanseelse med en internationalt kendt og anerkendt standard
 • Styrkede kunderelationer gennem minimering af reklamationer og øget kundefokus
 • Overblik over indsatsområder og forbedringspotentialer
 • Øget medarbejdertilfredshed, -involvering og -motivation

Brug for assistance?

Har din virksomhed behov for nyudvikling eller ændringer af et eksisterende kvalitetsmodul i relation til ovenstående, tager vi gerne et uforpligtende møde med din virksomhed, hvor vi i sammen får kortlagt opgaven og eventuelle problemstillinger.

Skjødt Engineering kan tilbyde ydelser som;

 • Opbygning af kvalitetsmodul efter kravene i ISO9001 
 • Udarbejdelse af produktionsmanualer i tæt samarbejde med virksomheden
 • Håndtere implementeringsprocesser
 • Kompetenceafklaring af medarbejdere
 • Intern audit
 • Undervisning
 • Hostede løsninger