OHSAS18001

DS/OHSAS 18001:2008 er en standard med fokus på arbejdsmiljøet. Den indeholder en række krav bl.a. til både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, opbygning af et arbejdsmiljøledelsessystem, udarbejdelse af politikker og målsætninger, risikovurdering, dokumentation, kommunikation og ledelse. Har man opnået en certificering efter standarden, frafaldes pligten til bedriftssundhedstjeneste (BST-pligten), Arbejdstilsynets screening bortfalder, og man får ret til en glad, grøn smiley, når blot virksomheden lever op til betingelserne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 87 (ingen væsentlige arbejdsmiljø-problemer og medarbejderinddragelse). Derudover er der en række fordele ved en certificering:

 • Øget engagement, tryghed og trivsel hos medarbejdere og ledelseUdvikling og fastholdelse af organisationens arbejdsmiljøfokus
 • Øget effektivitet gennem reduktion af uheld, sygefravær og produktionsstopØget troværdighed i forhold til kunder, investorer og øvrige interessenter gennem dokumenterede, sunde arbejdsmiljøforhold
 • Styrket beslutningsgrundlag for arbejdsmiljørelaterede investeringer og indførsel af teknologiske forbedringer
 • Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere

Brug for assistance?

Har din virksomhed behov for nyudvikling eller ændringer af et eksisterende kvalitetsmodul i relation til ovenstående, tager vi gerne et uforpligtende møde med din virksomhed, hvor vi i sammen får kortlagt opgaven og eventuelle problemstillinger.

Skjødt Engineering kan tilbyde ydelser som;

 • Opbygning af kvalitetsmodul efter kravene i ISO18001 
 • Udarbejdelse af styre- og kontrolværktøjer i tæt samarbejde med virksomheden
 • Håndtere implementeringsprocesser
 • Kompetenceafklaring af medarbejdere
 • Intern audit
 • Undervisning
 • Hostede løsninger