ISO14001

Den internationale standard for miljøledelse, ISO 14001, blev lanceret i 1996 af The International Organization for Standardization (ISO). ISO er en sammenslutning af 153 nationale standardiseringsinstitutter, og standarden er den dominerende miljøledelses-standard i verden.

Med et certificeret ISO 14001-miljøledelsessystem kan virksomheden dokumentere, at dens processer, aktiviteter og kompetencer er rettet mod en minimering af eksterne miljø-påvirkninger. Standarden kræver således, at virksomheden forpligter sig til at:
 • Overholde af relevante love og bestemmelser på miljøområdet
 • Forebygge forurening
 • Løbende forbedre den miljømæssige indsats

Standarden beskriver derefter elementerne i et ledelsessystem, der vil sætte en virksomhed i stand til at leve op til disse forpligtelser.
 • Miljøpolitik
 • Planlægning
 • Iværksættelse og drift
 • Kontrol og korrigerende handlinger
 • Ledelsens gennemgang
Standarden fastsætter overordnede krav til systemet, men den faktiske udformning af de enkelte kravelementer er op til virksomhederne selv. ISO 14001 er opbygget efter de samme principper som ISO 9000, SA 8000 m.v. og vil således kunne integreres i allerede eksisterende ledelsessystemer.
 
Fordele:
 • Virksomheden kan dokumentere sin indsats på miljøområdet i forhold til interne og eksterne interessenter
 • Systematisk metode til identifikation, forebyggelse og løsning af miljøproblemer
 • Mulighed for langsigtet planlægning til at imødekomme omverdenens forventninger
 • Omkostningsminimering på bl.a. råvare- og energiområdet

Brug for assistance?

Har din virksomhed behov for nyudvikling eller ændringer af et eksisterende kvalitetsmodul i relation til ovenstående, tager vi gerne et uforpligtende møde med din virksomhed, hvor vi i sammen får kortlagt opgaven og eventuelle problemstillinger.

Skjødt Engineering kan tilbyde ydelser som;

 • Opbygning af kvalitetsmodul efter kravene i ISO14001 
 • Udarbejdelse af styre- og kontrolværktøjer i tæt samarbejde med virksomheden
 • Håndtere implementeringsprocesser
 • Kompetenceafklaring af medarbejdere
 • Intern audit
 • Undervisning
 • Hostede løsninger