ATEX zoneklassificering

Virksomheder som har områder eller processer, hvor der i forbindelse med forarbejdning eller håndtering er risiko for at der kan opstå en eksplosiv atmosfære forårsaget af fx gas, dampe eller brændbart støv, vil normalt skulle forholde sig til reglerne i 99/92-EF direktivet, som kræver at sådanne områder skal have udarbejdet en zoneklassi-ficeringsplan. Hvorvidt en virksomhed er omfattet af kravene er i visse tilfælde helt åbenlyse, hvor det i andre tilfælde kan være nødvendig at foretage en nærmere kortlægning og analyse af forholdende for at fastslå om virksomheden er omfattet af reglerne.

Brug for assistance?

Har jeres virksomhed indrettet eller ønsker at indrette områder hvori der håndteres eller forarbejdes stoffer eller materialer, som forventes at kunne udvikle eksplosiv atmosfære, så kontakt os for et uforpligtende møde. En forkert indretning af et klassificeret område kan efterfølgende være forbundet med tunge omkostninger i forhold til fx ventilation og udstyr. Skjødt Engineering kan tilbyde følgende ydelser:

  • Kortlægning af processer og indretning af farlige områder
  • Kortlægning af farlige stoffer
  • Foretage udslipsanalyser med tilhørende beregninger
  • Udarbejdelse af zoneklassificeringsrapport og zoneplaner (gas/støv) i henhold til gældende udgaver af EN60079-10-1 og/eller EN60079-10-2
  • Myndighedskontakt
  • Visitering af/og Dialog med underleverandører