ATEX Kvalitetsledelse

I Europa skal Elektriske produkter af kategori 1 og 2, samt ikke elektriske produkter af kategori 1, som er omfattet af 94/9-EF direktivet (ATEX) certificeres. Visse produkter er påtænkt en masse produktion, hvorfor det er et krav at virksomheden opbygger og imple-mentere et kvalitetsstyringssysyem. For produkter til eksplosionsfarlige områder opbygges systemet på baggrund af standarden EN/IEC80079-34, som med fordel kan kombineres med en ISO9001 certificering, idet 80079-34 standarden stort set henviser til alle kravlementer angivet i ISO9001. 

Ved planlægning af et kvalitetsstyringssystem, er det vigtig at finde virksomhedens "motor". Hvis en virksomhed har en stærk udviklingsafdeling, er det herfra alle kvalitetsfølsomme processer bør håndteres og løbende evalueres, specielt  de forhold som har betydning for produktets sikkerhed og korrekte funktion.

Brug for assistance?

Har din virksomhed behov for nyudvikling eller ændringer af et eksisterende kvalitetsmodul i relation til ovenstående, tager vi gerne et uforpligtende møde med din virksomhed, hvor vi i sammen får kortlagt opgaven og eventuelle problemstillinger.

Skjødt Engineering kan tilbyde ydelser som;

  • Opbygning af kvalitetsmodul efter kravene EN/IEC 80079-34
  • Opbygning af kvalitetsmodul efter kravene i ISO9001 og IEC/EN 80079-34
  • Udarbejdelse af produktionsmanualer i tæt samarbejde med virksomheden
  • Håndtere implementeringsprocesser
  • Kompetenceafklaring af medarbejdere
  • Intern audit
  • Undervisning
  • Hostede løsninger