ATEX-APV

ATEX-APV

ATEX-99/92-EF-direktivet kræver at:

Virksomheder som har områder med eksplosiv gas- eller støvatmosfære i farlige mængder, er omfattet af ATEX 99/92/EF direktivet

Disse virksomheder skulle inden den 30. juni 2006 have kortlagt eventuelle eksplosionsrisici og foretaget de nødvendige foranstaltninger med henblik på arbejdstagers sikkerhed og sundhed.

Dette indebærer at der skal udarbejdes et eksplosionssikringsdokument (også kaldt en udvidet APV) som dokumentation.

Vær opmærksom på, at det er arbejdsgiveren som bærer ansvaret for, at sikkerheden er i orden.

 

Hvor finder man typisk eksplosiv atmosfærer

 • Gas distribution
 • Sprøjtelakering
 • Metallurgi
 • Kemisk industri
 • Affaldspladser
 • Renseanlæg
 • Olieraffinaderier
 • Batterirum
 • Træforarbejdningsindustri
 • Korn- og foderstofindustri
 • Landbrug
 • Fødevareindustri
 • Pharmaceutisk industri
 • Kraftværker

Har du brug for assistance til udarbejdelse af virksomhedens ATEX-APV?

Du er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde og få et overblik over hvorvidt jeres virksomhed opfylder reglerne.

Afhængig af behovet, kan der tilbydes løsninger som:

 • Vurdering af virksomhedens farlige områder i forhold til eksplosionssikkerhed og udarbejdelse af en statusrapport.
 • Udarbejdelse af ATEX-APV i overensstemmelse med reglerne i ATEX 99/92-EF-direktivet
 • Risikovurdering af produktionsudstyr
 • Oplæring af arbejdstager
 • Zoneklassificering
 • Kortlægning af eksplosive stoffers egenskaber og eksplosionsdata.
 • Virksomhedstilpasset kursus i forhold til ATEX-reglerne