Produkter og ydelser

Skjødt Engineering tilbyder en lang række ydelser og rådgivning inden for de Europæiske direktiver og nationale regler, så som Lavspændings-direktivet (LVD), ATEX-direktiverne 99/92-EF, 2014/34/EU, Masikndirektivet 2006/42/EF, Trykudstyrsdirektivet 2014/68/EU   samt opbygning af kvalitetsledelsessystemer, hvor det krøves eller ønskes og bistår virksomheder med løsning af en mange forskelligartede opgaver og videnstilførelse inden for ovennævnte direktiver med inddragelse af relevante standarder og bekendtgørelser. Udover ydelser inden for rådgivning, tilbyder virksomheden løbende en række kurser inden for de regler, som knytter sig til en række direktiver.

Resultater kræver effektiv styring af processen

Sådan arbejder vi med produktudvikling

Vi arbejder målrettet og syste-matisk med vores opgaver, dels for ikke at spilde vores kunders tid, men også for tidligt i projektet eller opgaven at få fastlagt om projektet kan reali-seres i forhold til ide, design og myndighedskrav.

Med vores erfaringer fra tidligere projekter og godkendelser fra myndigheder og organer kan vi hurtigt hjælpe vores kunder med at isolere eventuelle problem-områder og komme med forslag til ændringer, så projektet kommer i mål.

Vi er altid klar til nye udford-ringer.