ATEX-direktiverne kræver at:

Virksomheder som har områder med eksplosiv gas- eller støvatmosfære i farlige mængder, skal følge reglerne i ATEX 99/92/EF direktivet. Disse virksomheder skulle inden den 30. juni 2006 have kortlagt eventuelle eksplosionsrisici og foretaget de nødvendige foranstaltninger med henblik på arbejdstagers sikkerhed og sundhed.

Materiel (elektrisk og ikke elektrisk), som anvendes til Installationer i eksplosionsfarlige områder skal være i overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/34/EU.

Materiel, elektrisk såvel som ikke elektrisk, skal underkastes en løbende vedligeholdelse, for at sikkerhedsniveauet i materiellets beskyttelsesmåde opretholdes.

Hvor finder man typisk eksplosive atmosfærer

 • Gas distribution
 • Sprøjtelakering
 • Metallurgi
 • Kemisk industri
 • Affaldspladser
 • Renseanlæg
 • Olieraffinaderier
 • Batterirum
 • Træforarbejdningsindustri
 • Korn- og foderstof industri
 • Landbrug
 • Fødevareindustri
 • Farmaceutisk industri
 • Kraftværker

Virksomheder som har områder med eksplosiv gas- eller støvatmosfære i farlige mængder, skal følge reglerne i ATEX 99/92/EF direktivet. Disse virksomheder skulle inden den 30. juni 2006 have kortlagt eventuelle eksplosionsrisici og foretaget de nødvendige foranstaltninger med henblik på arbejdstagers sikkerhed og sundhed.

Materiel (elektrisk og ikke elektrisk), som anvendes til Installationer i eksplosionsfarlige områder skal være i overensstemmelse med reglerne i direktiv 94/9-EF.

Materiel, elektrisk såvel som ikke elektrisk, skal underkastes en løbende vedligeholdelse, for at sikkerhedsniveauet i materiellets beskyttelsesmåde opretholdes.

PROGRAM:

Grundlæggende begreber
•Gennemgang og definition af begreber og fagtermer, som har betydning for forståelse af eksplosionsbeskyttelse

2014/34/EU direktivet

 • Overblik
 • Hvornår er man omfattet af direktivet
 • Hvad skal være certificeret af uvildig 3. part
 • Hvad må man selv
 • Reparation og vedligehold af Ex materiel

Beskyttelsesmåder og deres anvendelse

 • Elektrisk materiel
 • Mekanisk udstyr
 • Eksempler på valg af Ex udstyr

99/92/EF-direktivet

 • Overblik
 • Arbejdsgiverens forpligtigelser
 • Indhold og opbygning af et eksplosionssikringsdokument
 • Nødvendig dokumentation
 • Eksisterende udstyr i Ex områder
 • Nyt udstyr i Ex områåder
 • Vedligeholdelse og opfølgning - hvordan?

Zoneklassificering støv og gas

 • Hvordan forstås og læses en zoneplan
 • Hvilke parametre har indflydelse på en zoneklassificering
 • Praktiske eksempler

Valg af udstyr til klassificerede områder

 • Gennemgang af metode med udgangspunkt i praktiske eksempler
 • Løsning af opgave

Eftersyn af udstyr i Ex områder

 • Procedure og fremgangsmåde

Afslutning